Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Offsetpaino Westman Oy
Gutzeitintie 12
48100 KOTKA

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Niko Westman, p. +358 (0) 40 529 6623

Rekisterin nimi

Offsetpaino Westman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamista ja asiakassuhteiden hoitamista varten.
Henkilötietoja voidaan käyttää Offsetpaino Westman Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kaikki tai osan seuraavista asiakkaidemme tiedoista:

  • Yhteystiedot (nimi, laskutus- ja tai toimitusosoitteet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Y-tunnus sekä mahdollinen sähköinen laskutusosoite asiakasyrityksiltä

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan sähköpostilla, viestillä, yhteydenottolomakkeella tai tilauksen yhteydessä antamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä,
luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Offsetpaino Westman Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön
niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään sähköisesti tietokannassa ja suojattuna asianmukaisesti
ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla
Offsetpaino Westman Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää rekisteriin
pääsyä. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Kielto-oikeus

Henkilötietolain 30§ mukaisesti asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Jokaisella rekisteristämme löytyvällä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä löytyy
rekistereistämme.